Styrelse och kontakt

Samfälligheten Äggskeden

Äggskedens samfällighet

Styrelse och övriga förtroendevalda

 

Ordförande

Vice ordförande

Kassör

Sekreterare

Ledamot

 

Suppleanter

 

 

 

Revisorer

 

Revisorssuppleant

Line Stefansson, Aprilgatan 8B, tfn 0702-81 23 46

Emelie Sundberg, Augustigatan 2E, tfn 0707-27 96 96

Peter Sonntag, Augustigatan 2G, tfn 0708- 57 89 32

Carina Cooper, Aprilgatan 10F, tfn 0730-34 95 55

Ulf Tellander, Aprilgatan 12D, tfn 0707-68 60 68

 

Helena Adonis, Aprilgatan 10C, tfn 0704-88 72 41

Anders Bengtsson, Aprilgatan 12B, tfn 0703-86 03 30

Iris Duranovic, Augustigatan 2B, tfn 0735-11 94 75

 

Ali Noori, Augustigatan 6B

Laila Petersson, Aprilgatan 8D

Ulf Barkstedt, Augustigatan 4B

Ansvarsområden i styrelsen

 

Kontakta respektive kontaktperson med frågor, felanmälningar, mm

 

Felanmälan tvättstugan

Parkeringsplatser och garage

Byte av lampor gemensamhetsanläggningen

Värme och vatten

Grönytor och planteringar

Sopskåp

Nyckelansvar

Grannsamverkan

Hemsida

 

 

Emelie Sundberg / Iris Duranovic

Line Stefansson

Ulf Tellander / Anders Bengtsson

Peter Sonntag / Line Stefansson

Carina Cooper

Emelie Sundberg

Line Stefansson

Ulf Tellander / Line Stefansson

Helena Adonis