Råttbekämpning

Samfälligheten Äggskeden

Råttbekämpning

 

Liksom i resten av Göteborg så finns det råttor även i vårt område. Här följer en lista över åtgärder som varje fastighetsägare kan göra för att mota bort råttorna.

 

 

Mata inte råttorna

Lägg inte ut mat eller annat som råttorna äter. Om ni vill lägga ut mat till fåglarna, se till råttorna inte kan komma åt det.

 

Täta ventiler och rör från avloppet

Sätt perforerad plåt över öppningar i avloppssystemet. Det finns en luftventil som kommer som ett rör uppe i taket. På vissa fastigheter finns ett rör under fönstret som vetter mot gångvägarna. Kycklingnät är för glest och råttorna biter lätt sönder tunnare nät, det måste vara rejäla nät. Men se till att luften kan komma igenom, annars kommer avloppsluften och lukten in i huset!

 

Täta krypgrunden

Se till att råttorna inte kan vandra mellan fastigheterna genom att täppa till alla öppningar nere i krypgrunden. Samma sak gäller här som med avloppsventilerna, perforerad plåt eller annat grovt. Luften ska igenom men inte råttorna.

Täta också uppåt mot fastigheten så att råttorna inte tar sig in i konstruktionen. När marken rör en aning på sig kan glipor bildas mellan betongelementen i bottenbjälklaget, täta här också.

 

Rensa krypgrunden

Ta bort allt organiskt material som råttorna skulle kunna knapra på eller bygga bo av eller i. Dessutom kan organiskt material lätt mögla eftersom luften i krypgrunden kan vara fuktig.

 

Sätt ut fällor

Sätt ut råttfällor i krypgrunden och kontrollera dem någon gång i veckan.

 

Kontrollera rörgenomgångarna i huset

Vid stamrenoveringen kan rören som går ner i krypgrunden ha ruckats och glipor bildats mellan rör och betong. Täta ordentligt så att inga råttor kommer igenom.

 

Kontakta hemförsäkringsbolag

I många hemförsäkringar ingår skadedjursbekämpning gratis, så kontakta ert bolag och hör vilka åtgärder ni kan få hjälp med genom dem.

 

 

 

 

Checklista råttbekämpning (pdf)