Parkering

Samfälligheten Äggskeden

Garage, parkering och bilar

 

 

Garage och parkeringar

Det finns 26 varmgarage och 13 parkeringsplatser i föreningen..Garage och parkeringsplatser är avsedda för parkeringsbehov och får ej användas som förråd eller avställningsplats för icke registrerat fordon.

Alla garage och parkeringsplatser ägs av samfälligheten och hyrs ut i turordning, enligt kontrakt upprättat mellan den boende och Äggskedens samfällighet. Andrahandsuthyrning är ej tillåtet.

 

Behöver du som medlem parkering eller garage, kontakta ansvarig person i styrelsen.

 

 

Lediga parkeringsplatser

De parkeringsplatser som inte är uthyrda kan användas som tillfällig besöksparkering. Information om vilka dessa är anslås regelbundet i tvättstugan.

 

För närvarande är följande parkeringsplatser lediga:

373 bakom tvättstugan

 

Det är också tillåtet att tillfälligt parkera vid infarterna till området:

 

 

Biltrafik i området

Fordonstrafik är ej tillåtet inom området utom vid på och avlastning av tyngre varor eller

vid sjuktransporter. Det är heller inte tillåtet att parkera inom området.